یورک امروز بعدازظهر با باران شدید و باد شدید مواجه استگروهی از باران بسیار شدید، همراه با بادهای شدید و تند، قرار است امروز بعدازظهر سراسر یورک و یورکشایر شمالی را فرا بگیرد.

اداره هواشناسی می گوید انتظار می رود باران بین ساعت 3 و 4 بعدازظهر ببارد و پس از پاک شدن هوا، امشب وزش باد و رگبار خواهد بود و رگبارهای تندتر یا دوره های طولانی تر باران پیش بینی می شود.

با این حال، فردا باید تا حد زیادی خشک و روشن و با طلسم های آفتابی باشد.

آژانس محیط زیست قبلاً برای اوس در یورک هشدار سیل صادر کرده است که می گوید انتظار می رود سیل در زمین های کم ارتفاع با مناطقی که بیشتر در معرض خطر هستند از جمله مسیرهای پیاده روی کنار رودخانه و زمین های کم ارتفاع در یورک و در جنوب تا نابرن لاک وجود داشته باشد. از جمله Kings Staith، Queens Staith و South Esplanade.
دیدگاهتان را بنویسید