چهار مورد مرگ ناشی از کووید در بیمارستان های تراست یورک ثبت شدچهار مورد مرگ دیگر مربوط به کووید-19 در بیمارستان‌های تراست یورک ثبت شده است.

زمانی که داشبورد کروناویروس بریتانیا در روز پنجشنبه (24 نوامبر) به‌روزرسانی شد، در مجموع 540 نفر در بیمارستان‌های بیمارستان‌های آموزشی یورک و اسکاربورو در بیمارستان‌های آموزشی نیویورک و اسکاربورو جان باختند که این رقم در هفته قبل از آن 536 نفر بود.

آنها در میان 17759 مرگ ثبت شده در سراسر یورکشایر و هامبر بودند.

این ارقام شامل هر کسی است که در عرض 28 روز پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش کووید-19 فوت کرده و محل سکونت معمول آنها در یورک بوده است.

در مجموع 172,941 مرگ و میر در سراسر انگلستان تا پنجشنبه ثبت شد – از 172,376 در هفته گذشته.
دیدگاهتان را بنویسید