اتاق موسیقی بانک در لندال، یورک، برای آخرین بار درها را می بنددبانک ها موسیقی اتاق، در Lendal، معاملات دیروز متوقف شد.

این فروشگاه موسیقی برای انبار آلات موسیقی، نت‌های موسیقی و صفحات وینیل استفاده می‌کرد.

با توجه به کتابخانه و آرشیو York Explore، اتاق موسیقی بانکس قدیمی ترین فروشگاه موسیقی بریتانیا است.

اگر می‌خواهید داستان‌های بیشتری بخوانید، چرا با کمتر از 1.25 پوند در هفته مشترک Echo شمالی خود نمی‌شوید. اینجا کلیک کنید

برای اولین بار در خیابان بلیک در سال 1756 تحت مالکیت توماس هاکسبی افتتاح شد و قبل از تغییر دست و نقل مکان به مکان های مختلف در مرکز شهر.

این فروشگاه از سال 1985 در مکان فعلی خود در لندال قرار دارد.

Musicroom بخشی از گروه Hal Leonard بود که ماه گذشته بسته شدن را به عنوان بخشی از برنامه‌های بازسازی کسب‌وکار خود در بریتانیا و ایرلند تأیید کرد.
دیدگاهتان را بنویسید