آفرین به یورک پرس برای انتشار گزارش نفرت انگیز NRDC در مورد Drax!حزب سبز سلبی تحقیقات خود را انجام داده و به نتایج مشابهی رسیده است.

سخنگوی Drax به مسائل مطرح شده توسط NRDC نمی پردازد. این سخنگوی بیان می کند که Drax 12 درصد از انرژی تجدید پذیر بریتانیا را تولید می کند، و این نکته کلیدی از NRDC را نادیده می گیرد که سوزاندن زیست توده در این مقیاس صنعتی در واقع قابل تجدید نیست.

با تشکر از مقالاتی مانند این، Drax در جایی که صدمه می زند – در سهام خود ضربه می زند.

پس به کار خوب خود ادامه دهید، یورک پرس!

گیلاس واترز، میلفورد جنوبی
دیدگاهتان را بنویسید