آتش نشانان دو نفر را که پس از سقوط هواپیمای A1079 گرفتار شده بودند رها کردنددو فرد مسن پس از تصادف در یک جاده اصلی در شرق یورکشایر در خودروی خود گیر افتادند.

سرویس آتش نشانی و نجات هامبرساید گفت که تصادف یک وسیله نقلیه در A1079 در باربی مور، نزدیک پوکلینگتون، درست قبل از ساعت 6 عصر دیروز اتفاق افتاد.

این گزارش گفت که هر دو مجروح با استفاده از تخته نخاعی و تجهیزات روشنایی رها شدند، اما هیچ جزئیاتی از وضعیت پزشکی آنها پس از رهاسازی ارائه نکرد.
دیدگاهتان را بنویسید