محمد محمدی دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:19 ق.ظ نظرات ()
خواهى كه جهان در كف اقبال تو باشد
خواهان كسى باش كه خواهان تو باشد